Competències digitals de l’alumnat. Presentació.

Competències digitals de l’alumnat. Presentació.

Competències digitals de l’alumnat. Presentació.

Des del curs 2018-19 les Competències Digitalsque l'alumnat ha d'assolir un cop finalitzada l'etapa obligatòria, és a dir 4ESO, queden recollides en forma de valoració qualitativa en el bulletí d'avaluació de l'alumne.

Iniciem una nova etapa doncs, dins dels Instituts, on caldrà reflexar en forma de qualificació, unes competències que alguns docents, fa anys que ja estan treballant a les aules.

Aquesta qualificació és complexa doncs les competències digitals a assolir s'han de treballar i avaluar des de els diferents àmbits i matèries que cursen els alumnes i per tant es requereix una coordinació interdepartamental que fins ara no existia en molts centres.

Les competències digitals es distribueixen en dues etapes educatives: Primària i Secundària, i s'estructuren en 4 dimensions que recullen les següents competències:

 • Instruments i aplicacions:
  • CD1.Seleccionar,configurariprogramardispositiusdigitalssegonslestasquesarealitzar.CD 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.CD 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.
 • Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge:
  • CD 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
  • CD 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
  • CD 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement.
 • Comunicació interpersonal i col·laboració:
  • CD 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
  • CD 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu
 • Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital:
  • CD 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.
  • CD 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos.
  • CD 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.

La única diferència entre Primària i Secundària és que la CD9 desapareix a Primària i les altres es simplifiquen en alguns aspectes respecte a Secundària..

A continuació podeu trobar un quadre resum:

Origen: 5.1. Competències - Aprendre i ensenyar en entorns digitals

No Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

caCatalà
es_ESEspañol caCatalà